۱- سفید:نشانهء پاکی و صلح است . این درجه به منزلهء صفحهء خالی میماند که داستان بلند کاراته روی آن به نگارش درمی آید .

2_نارنجی:آغاز طلوع خورشید در انشین کاراته.

3_آبی: ورزشکار احساس می‌کند که در آسمان است واحساس غرور خاصی دارد.

4_زرد:شروع تابش آفتاب انشین کاراته به روح و جسم کاراته کا.

5_سبز: آغاز رویش و جوانه زدن.

6_قهوه‌ای:در این مرحله هنرجو سر به زیرتر و خاکی تر از قبل شده است.

7_مشکی:آغاز تاریکی و اینکه هنر جو متوجه می‌شود چیز زیادی از کاراته نمی‌داند ودر ابتدای راه است.