انشین کاراته استان اصفهان

عضو ونماینده فعال دارای شرایط لازم(کارت مربی گری وکاردرسبک های آزادکاراته) جهت شهرهای

اصفهان،شهرضا،کاشان،نجف آباد،داران،فریدونشهر،خوانسار،میمه،شاهین شهر،خمینی شهر،فولادشهر،زرین شهر،باغبهادران،مبارکه،فلاورجان،نائین

می پذیرد.

 اسماعیل نوبخت 
مسئول انشین کاراته استان اصفهان

تلفن تماس: 09133716068