آموزش خصوصی وعمومی انشین کاراته 
توسط شیهان اسماعیل نوبخت 
مسئول انشین کاراته استان اصفهان

دارای مدرک مربیگری وداوری

ازفدراسیون کاراته کشور

تلفن تماس: 09133716068