انشین کاراته استان اصفهان

عضو ونماینده فعال دارای شرایط لازم(کارت مربی گری وکاردرسبک های آزادکاراته) جهت شهرهای

اصفهان،شهرضا،کاشان،داران،فریدونشهر،خوانسار،میمه،شاهین شهر،خمینی شهر،فولادشهر،زرین شهر،باغبهادران،مبارکه،فلاورجان،نائین

می پذیرد.

 اسماعیل نوبخت 
مسئول انشین کاراته استان اصفهان

تلفن تماس: 09133716068