فراتر از کمربند سیاه:

 

شما سخت برای به دست آوردن کمربند سیاه کار کرده اید و حال که آن را دریافت نموده اید نمی دانید که واقعا بعد از آن وضعیت به چه قرار است و چگونه باید مهارت های خود را توسعه دهید؟

بسیاری از مردم هنوز هم نفهمیده اند که یادگیری هنرهای رزمی امری کاملا شخصی است. مربی تنها شما را کمک می کند تا پیشرفت بهتری داشته باشید و این شما هستید که باید به دنبال سبک رزمی خود بروید و در مورد آن تحقیق و تمرین کنید.

این چند نکته ویژه افرادی است که می خواهند مهارت های خود را بعد از کمربند سیاه توسعه دهند:


 ١- قبول کنید که کمربند سیاه تازه ابتدای کار است:


کمربند سیاه دقیقا مانند فارغ التحصیلی از دبیرستان است. شما با گرفتن کمربند سیاه اثبات کرده اید که عناصر اصلی را آموخته اید و بعد از آن باید به فکر یادگیری استفاده از آن‌ها باشید.


٢- بدانید که گرفتن کمربند سیاه شما را مبارز خوبی نکرده است:

 

این‌که کمربند مشکی گرفته اید به این معنی نیست که مبارز خوبی هستید. افراد زیادی هستند که با وجود این که کمربند سیاه هم دارند هنوز نمی توانند یک مبارزه ساده را سازماندهی کنند.

٣- به طور کامل تکنیک های یادگرفته شده را درک کنید:

 

با دریافت کمربند سیاه باید به درک بالاتری از عملکرد تکنیک ها و طرز به کارگیری آن‌ها در موقعیت های واقعی دست یابید.


٤- خودتان باشید:

 

اجازه ندهید که سبک رزمی که یاد می گیرید روی شخصیت تان تاثیر بگذارد! تکنیک ها مهم اند اما سعی نکنید ربات باشید و این تکنیک ها را پشت سرهم تکرار کنید. خودتان باشید و آن چه را یاد گرفته اید به آرامی در تکنیک ها پیاده کنید. سعی کنید آرام و طبیعی باشید.


٥- چگونگی به کارگیری تکنیک ها را بیاموزید(مهم ترین مرحله پیشرفت یک مبارز):


تکنیک مانند یک ابزار است و یادگیری آن به معنای دانستن نام تکنیک ها و طرز اجرای آن‌ها نیست بلکه باید آن قدر مبارزه کنید که به طور کامل با آن‌ها سر و کله زده باشید و آن‌ها را لمس کنید.

تنها مبارزه هم کافی نیست! شما باید تک تک تکنیک ها را در مبارزات تست کنید تا بدانید که کدام تکنیک به درد چه موقعیتی می خورد؟

پس فراموش نکنید دانستن تکنیک ها و اجرای چند باره آن‌ها کمک زیادی به شما نکرده است.


٦- از یاد دادن یاد بگیرید:


بهترین روش برای یاد گرفتن چیزی که از قبل یاد گرفته اید یاد دادن آن است! بله درست شنیدید. شما برای یاد دادن تکنیک به فرد دیگری باید تمام جزییات آن تکنیک را بلد باشید نه این‌که تنها بتوانید حالت ساده آن را اجرا کنید. پس برای یاد دادن آن، دوباره تکنیک را یاد بگیرید.

هنرجویی که تنها به دنبال کمربند مشکى است؛

مانند یک کودکی است که می خواهد زودتر بزرگ شود؛

اما زمانى که بزرگ شد پشیمان است و دلتنگ روزهاى بچگى.


مشکى ترکیب تمام رنگ هاست

و سیاهى آغاز مجهولات دنیاى پیرامون ما است.


                        "اوس"